...

Holdstart på coachuddannelsen hver 14. dag → bestil brochuren i dag

Online coachuddannelsen

Uddannelsen der giver dig viden og redskaber inden for erhvervscoaching og arbejdspsykologi til at mestre selvledelse og ledelse.

Få redskaberne til at mestre både selvledelse og ledelse

VÆLDS online coachuddannelsen, giver dig værdifuld viden og redskaber inden for coaching og psykologi, som hjælper dig med at forstå dig selv og andre bedre. Det danner fundamentet for at udvikle en dybere selvindsigt, forståelse for andre, opbygge mere meningsfulde relationer og drive din organisation fremad på en bæredygtig og motiverende måde.

 

Vælds coaching online

Oplever du nogensinde, at:

Q

Kvaliteten af dine arbejdsrelationer ikke lever op til dit fulde potentiale, og samarbejdet med andre kunne være mere effektivt og meningsfuldt?

Q

Dine ambitioner og arbejdsindsats ofte fører til udmattelse og manglende overskud, når dagen er omme, og du drømmer om at opnå en sund balance?

Q

Du har svært ved at finde balancen, hvor du fremstår både stærk, kompetent og empatisk på én gang, i din kommunikation og tilgang til andre?

Hvis du genkender nogle af disse udfordringer, så er VÆLDS online coachuddannelse, svaret du har manglet. Med online coachuddannelsen, får du viden og redskaberne fra både psykologien og coachingens verden til at:

Forstå dig selv bedre: få indsigt i, hvorfor du reagerer, som du gør, og hvordan du kan navigere mere hensigtsmæssigt i forskellige situationer.

Forstå andre bedre: lære at styrke dine relationer og skabe mere lydhørhed, empati og anerkendelse.

Skabe effektive og meningsfulde samarbejder: med dig selv og andre for at opnå bedre resultater for dig selv, teamet og din organisation.

Med online coachuddannelsen investerer du ikke kun i din egen udvikling, men også i dine arbejdsrelationer og i din organisations succes. Forståelse af dig selv, er nøglen til at forstå andre; coachuddannelsen giver dig den nødvendige psykologiske og coachende viden og værktøjer til at skabe mere effektive og bæredygtige samarbejder.

Det siger tidligere kursister

"Gennem årene har jeg samarbejdet med VÆLDS på forskellig vis, bl.a. ifm. en coachuddannelse og træning i kommunikation og pædagogik for min afdeling. Mit primære mål har været at styrke den psykiske tryghed på arbejdspladsen. De værdifulde indsigter jeg har fået gennem coachuddannelsen, har jeg været i stand til efterfølgende at implementere på min arbejdsplads. Jeg har introduceret kollegial sparring, hvilket har skabt en fælles nysgerrighed og fokus på løsninger, når udfordringer opstår. Håbet er nu, at denne nysgerrighed også forgrener sig ud hos de studerende. Personligt har coachuddannelsen givet mig en større selvforståelse, hvilket har ført til en mere lyttende, empatisk og anerkendende tilgang over for mine medarbejdere. Jeg lytter nu efter det, der bliver sagt, og det, der ikke bliver sagt."

Bruno Larsen, Uddannelsesleder

"Jeg har fra en ung alder haft interesse for menneskets adfærd og gennem årene taget flere uddannelser på området, men jeg følte, at jeg manglede at komme et spadestik eller to dybere for at indtræde i rollen som coach. På VÆLDS coach uddannelse fik jeg den neurologiske viden, de nødvendige værktøjer og indsigter til at kunne effektuere på netop det. I dag arbejder jeg som konflikt- og motivationscoach, hvor jeg blandt andet hjælper mennesker med at frigøre deres uudnyttet potentiale.”

Morten Sterling, Konflikt- og motivationscoach

“VÆLDS coach uddannelse får mine allervarmeste anbefalinger. Louise og Jan Vælds er nogle af de mest dygtige, engagerede mennesker jeg har mødt – og jeg har fra dag et følt mig set og hørt. På deres coach uddannelse er man ikke bare én i mængden. Jeg er gået hjem hver eneste uddannelsesdag med nye indsigter – og jeg er meget taknemmelig for alt det jeg har lært fagligt og personligt.”

Maya Lützhøft, Influencer, personlig træner og coach

Det kan du, når du er færdig

SELVLEDELSE

Et afgørende element i at forstå andre bedre, er at forstå dig selv. Når du øger din egen selvforståelse, vil du samtidig få en mere lyttende, empatisk og anerkendende tilgang over for dine arbejdsrelationer, hvilket fører til stærkere og mere meningsfulde samarbejder og bedre resultater for organisationen.

På online coachuddannelsen:

Får du psykologisk viden om hjernen og nervesystemet, så du bedre forstår, hvorfor du reagerer, som du gør.

Bliver du mere stærk i din kommunikation og fremtoning, så du både kan fremstå kraftfuld og empatisk overfor dine arbejdsrelationer på én gang.

Lærer du, hvordan du styrker din evne til at lytte og anerkende på en måde, så personer, der tidligere har vist dig modstand, samarbejder tæt og produktivt med dig.

Får du redskaber, der sikrer, at du kan bibeholde dit ambitionsniveau, men samtidig er bæredygtig på den lange bane, så du kan være ordentligt til stede i både dit arbejds- og privatliv.

LEDELSE

Med den viden om dig selv, vil du være i stand til at forbedre dine interaktioner med alle dine arbejdsrelationer på en måde, der sikrer, at dine samarbejder bliver endnu mere meningsfulde og effektive. Et skift der vil gavne dig personligt og professionelt og din organisation som helhed.

På online coachuddannelsen:

Får du psykologisk viden om hjernen og nervesystemet, så du bedre forstår, hvorfor mennesker reagerer som de gør, så du kan håndtere situationer langt mere hensigtsmæssigt.

Får du indsigt i forskellige personlighedstyper, som gør det nemmere for dig at navigere og interagere i persongalleriet på din arbejdsplads.

Får du viden om, hvorfor konflikter opstår, og viden og redskaber, der gør dig i stand til at nedtrappe og løse dem konstruktivt.

Bestil en brochure i dag

Vil du gerne vide mere om coachuddannelsen? Få alt information om uddannelsen tilsendt i én brochure. Bestil den allerede nu.

BLIV underviST af Danmarks mest erfarne coaches

På VÆLDS online coachuddannelsen er du i kompetente hænder; dine undervisere, Louise og Jan Vælds, har mere end 25 års erfaring inden for coaching og ledelse. De rådgiver, coacher og uddanner ambitiøse individer i erhvervslivet og har gjort det i årtier. Med Louises omfattende psykologiske og coachende tilgang, og Jans tunge ledelsesmæssige erfaring og baggrund, får du en uddannelse med en unik kombination af teoretisk og praktisk viden og redskaber, som er direkte overførbare til arbejdsmarkedet.

agsdix-smt2-people-outline

+ 28.000 coachsessioner

Coachet over 2.000 individer

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Undervist + 4.800 individer

Alt du skal vide om online coachuddannelsen

Hvornår er der holdstart på uddannelsen?

Der er løbende opstart på online coachuddannelsen med et interval, der gør, at du ikke skal vente flere måneder med at komme i gang. Hør mere om den kommende holdstart.

Hvordan foregår online coachuddannelsen?

Undervisningen på online coachuddannelsen foregår via Zoom. Det er et gratis program til virtuelle møder i samme stil som Teams og Skype. Videoer m.m., får du løbende adgang til via vores læringsportal. Har du problemer med det tekniske, hjælper vi dig naturligvis med at komme i gang.

Hvad indeholder modulerne på uddannelsen?

Modul 1 og 2: lærer du de grundlæggende redskaber til klar kommunikation og coaching-håndværket. Teori og praktisk træning giver dig personlige indsigter og ruster dig til at anvende disse redskaber i din hverdag.

Modul 3 og 4: Gennem neurobaseret coaching får du forståelse og værktøjer til, at frigøre dig fra gamle mønstre og skabe den ønskede fremtid med din hjerne.

Modul 5 og 6: lærer du at integrere coaching i dine daglige samtaler med kollegaer, kunder og andre relationer, så det bliver en naturlig del af din kommunikation og ledelsesstil.

Modul 7 og 8: indeholder refleksionsprocesser, der styrker din selvindsigt og mentale kapacitet: det er nemlig nødvendigt at være bevidst om egne holdninger, blinde vinkler og kommunikation for at kunne lede andre.

Modul 9 og 10: vi udvider paletten af metoder, der kan igangsætte kreative processer individuelt og i arbejdsgrupper, så der kan komme helt nye tanker og helt nye ideer og løsninger på banen.

Modul 11: Certificeringsprocessen tager seks måneder og kan påbegyndes, når du har haft tre af uddannelsens coachdele, men først afsluttes, når du har gennemført alle uddannelsens dele. Vi sørger for, at du er godt klædt på til certificeringen.

Hvad koster online coachuddannelsen?

Online coachuddannelsen koster kr. 40.000 (plus moms). Prisen inkluderer desuden en billet til vores seminar Coaching Lab.

Du har også mulighed for at tage første del af uddannelsen (modul 1-4). Det koster kr. 17.000 (plus moms).

Er du privatist, har du mulighed for at betale hele uddannelsen i 10 rater.

Kan jeg få tilsendt en brochure?

Det kan du tro. Vi har både en fysisk version og en digital. Alt du skal gøre er at skrive til ulla@vaelds.dk så sender vi en din vej. 

Er jeg overladt til mig selv, når uddannelsen foregår online?

Nej, du er aldrig alene med din læring på VÆLDS online coachuddannelse. Under uddannelsen er du i løbende kontakt med dine undervisere og dine medkursister både i forbindelse med gennemgang af teorien, udførelse af opgaver og den løbende supervision. 

Er der adgangskrav på online coachuddannelsen?

Det kræver ingen uddannelsesmæssige krav at deltage på online coachuddannelsen. Vores erfaring viser os, at dem der får mest ud af at deltage på online coachuddannelsen, besidder følgende kvaliteter:

  • Du er et menneske, der VIL arbejde med din udvikling og selvindsigt
  • Du går aktivt ind i din læringsprocess og møder op med det, du ønsker at arbejde med.
  • Du forventer og bidrager til et positivt og anerkendende fællesskab, hvor man respekterer hinandens erfaringer og kompetencer.
Hvad er den videnskabelige tilgang?

Tilgangen på online coachuddannelsen kombinerer elementer fra organisationspsykologi, positiv psykologi, neuropsykologi, ledelses- og samarbejdsteori samt anerkendende kommunikation.

Vi prioriterer anvendelse, hvilket betyder, at vi bruger vores specialist kompetence i at oversætte kompleks teori til praktiske metoder og modeller, som direkte kan bruges i dagligdagen, uden at gå på kompromis med det faglige fundament. Derudover tilbyder vi altid anbefalet litteratur og forskningsartikler, hvis du ønsker at uddybe din forståelse yderligere.

Vores akademiske baggrund inkluderer uddannelse fra velrenommerede institutioner som Harvard, University of Massachusetts, Syddansk Universitet, RUC, DTU og Aarhus Universitet.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Vores coachuddannelse er ikke blot til dem, der drømmer om at blive professionelle coaches. Hos VÆLDS, er vores fokus fast rettet mod erhvervscoaching og arbejdspsykologi. Uddannelsen er et stærkt redskab til dig, som befinder dig i nøglepositioner, hvor kvaliteten af dine relationer er en hjørnesten for succes. Uanset om du har ledelsesansvar, arbejder tværfagligt i projekter eller har komplekse samarbejdsrelationer med en række interessenter, vil vores uddannelse udvide dine kompetencer og booste din forståelse for både dig selv og forholdet til andre.

Eksempler på individer, der har taget coachuddannelsen, inkluderer ledere, teamledere, projektledere og HR-konsulenter.

Hvad er undervisningsmetoden?

Vores undervisningsmetode er effektiv og fokuseret på praktisk anvendelse. Vi ved, at adgangen til viden er nem via tjenester som Google og Chat GTP, men ægte læring kræver mere end blot informationsindsamling. Derfor kombinerer vi viden med praktisk træning og “mester-lære” principper for at dele vores omfattende erfaring inden for psykologi, coaching og ledelse med dig.

Er coachuddannelsen kun for coaches?

 Vores coachuddannelse er ikke kun for dem, der ønsker at være coach. Hos VÆLDS fokuserer vi på erhvervscoaching og psykologi. Online coachuddannelsen er derfor et kraftfuldt værktøj til dig, der befinder dig i en nøgleposition, hvor kvaliteten af dine relationer er afgørende for succes. Uanset om du har ledelsesansvar, arbejder på tværs af projekter eller interagerer med mange stakeholders, vil vores uddannelse styrke dine færdigheder og forståelse for dig selv og dine relationer.

Sådan anvender tidligere kursister uddannelsen

"Coachuddannelsen har fuldstændig ændret min tilgang til forandringsprocesser inden for det tekniske område. Jeg er nu en bedre lytter, mere tålmodig og har forbedret min evne til at inkludere mennesker effektivt i disse processer. Resultaterne taler for sig selv; personer, der tidligere viste modstand samarbejder nu produktivt med mig. Viden om hjernen og nervesystemets rolle i vores reaktioner har været afgørende. Tidligere betragtede jeg ofte mennesker som 'på tværs', men nu kan jeg håndtere situationer langt mere hensigtsmæssigt. Hvis du overvejer VÆLDS coachuddannelse, kan jeg stærkt anbefale det! Du vil opnå en dybere forståelse for dig selv og andre, som vil gavne både dit arbejds- og privatliv."

Heine Klit, LEAN Project Manager

"Min interesse for psykologi og relationer har altid været naturlig, men jeg var utrolig skeptisk over for coaching. Men efter at have gennemgået coachuddannelsen, har min holdning taget en 360 graders drejning. Uddannelsen har grundlæggende ændret min tilgang til mig selv og til andre. I dag tør jeg kaste mig ud i udfordringer, som jeg tidligere ikke ville turde. Uddannelsen gav mig modet til at følge mine egne overbevisninger og handle i overensstemmelse med dem. Jeg har også opnået klarhed omkring nogle af de udfordringer, jeg havde i både mit arbejds- og privatliv. Uddannelsen har på en måde indstillet min indre GPS og givet mig retning. Samtidig har den skærpet min evne til at lytte og stille de rigtige spørgsmål, hvilket har en positiv indvirkning på mine relationer. VÆLDS-teamet er altid engagerede, nysgerrige og entusiastiske. Deres energi er smittende, og de komplementerer hinanden på en fantastisk måde.”

Rikke Clausen

“VÆLDS coach uddannelse får mine allervarmeste anbefalinger. Louise og Jan Vælds er nogle af de mest dygtige, engagerede mennesker jeg har mødt – og jeg har fra dag et følt mig set og hørt. På deres coach uddannelse er man ikke bare én i mængden. Jeg er gået hjem hver eneste uddannelsesdag med nye indsigter – og jeg er meget taknemmelig for alt det jeg har lært fagligt og personligt.”

Maya Lützhøft, Influencer, personlig træner og coach

Ofte stillede spørgsmål

Jeg ønsker ikke at være coach, er uddannelsen for mig?

Coachuddannelsen er ikke bare for individer, der ønsker at være coach. Hos VÆLDS fokuserer vi på erhvervscoaching og arbejdspsykologi. Uddannelsen er derfor et kraftfuldt værktøj til dig, der befinder dig i en nøgleposition, hvor kvaliteten af dine relationer er afgørende for succes. Uanset om du har ledelsesansvar, arbejder på tværs af projekter eller interagerer med mange stakeholders, vil vores uddannelse styrke dine færdigheder og din forståelse for dig selv og relationer.

Kan jeg få tilskud til coachuddannelsen?

Afhængigt af din ansættelsesstatus og din arbejdsplads politikker kan du muligvis få tilskud til din efteruddannelse. Her er en kort guide til, hvordan du finder ud af, om du er berettiget.

Kræver det noget udstyr at deltage online?

Alt du skal bruge er en computer med et (indbygget) kamera og en internet forbindelse. Online undervisningen foregår via Zoom, som du kan downloade ganske gratis. 

Kan jeg nøjes med at tage dele af uddannelsen?

Ja det kan du. Det er muligt at tage de første fire moduler af online coachuddannelsen, som giver dig den fundamentale viden om coaching.

 

Hvor stor er arbejdsbelastningen?

Vi ved godt, hvor travlt de fleste har, så vi har lavet et uddannelsesflow, der sikrer, at du får alt det bedste og vigtige ved at møde op til den virtuelle undervisning, gennemgå online materialet og øve coaching med dit hold. Det er samlet en belastning på ca. 4 timer om ugen. Certificeringsprocessen skal du regne med kræver lidt mere tid til sidst. Hvis du har mere tid at gøre godt med, har du adgang til en lang række artikler, litteratur anbefalinger og forskningsartikler du kan fordybe dig yderligere i.

Vælds coaching online

Book en uforpligtende infosamtale

Vil du høre mere om, hvordan online coachuddannelsen kan gavne lige netop dig? Book en uforpligtende infosamtale i dag og få afklaring med det samme.

Tilmelding til coach uddannelsen

5 + 14 =

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Få tilsendt værdifuld viden og redskaber om coaching, stress, ledelse, god kommunikation og få særlige tilbud på uddannelser og kurser.
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Få tilsendt værdifuld viden og redskaber om coaching, stress, ledelse, god kommunikation og få særlige tilbud på uddannelser og kurser.